Ympäristökasvatus

Aloitetaanpa oikein juhlallisesti määritelmällä.

YK:n määritelmän mukaan ympäristökasvatuksen tavoitteet ovat seuraavat:

  1. Kasvattaa selvään tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten tekijöiden riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja maalaisympäristössä.
  2. Mahdollistaa jokaiselle ihmiselle sellaisten tietojen, arvojen, asenteiden, sitoutumisen ja taitojen saaminen, joita tarvitaan ympäristön suojeluun ja parantamiseen.
  3. Luoda yksilöille, ryhmille ja koko yhteiskunnalle uusia ympäristöön liittyviä toimintamalleja.

Ympäristökasvatusta saavat useimmin nauttia lapset elämyksellisen oppimisen kautta, mutta aikuisiakaan ei tule unohtaa ! Jokaisella on oikeus tietoihin ja taitoihin, jotka edistävät ympäristön parantamista.

Ympäristökasvatuksen hinta on yleensä sidottu sitä antavan koulutusyksikön käyttämiin palkkioihin tai se määritellään projektikohtaisesti.