Koulutus

Maisemaa ja ympäristöä koskevaa koulutusta tarvitaan monilla toimintasktoreilla. Yksityiselle ihmiselle kiinnostavia ovat tietenkin pihasuunnittelukurssit. Maiseman eli ympäristön  perustietojen hallitsemista tarvitaan monessa paikassa vaikkapa kunnallisissa luottamuselimissä ja ympäristön muokkaamiseen osallistuvissa ammateissa. Myös kotiseututyön harrastajat tarvitsevat maisematietoa – maisema sisältää kaikki historian kerrostumat, kunhan sitä osaa lukea.

Koulutuspäivän hinta määräytyy sen mukaan, onko tilaisuus valmis koulutuspaketti vai räätälöidäänkö tilaisuus kertaluonteisesti tietylle  ryhmälle. Koulutuksessa eniten aikaa vie etukäteistyö eli opetusmateriaalin valmistaminen. Yleensä kouluttavalle maisema-arkkitehdille sovitaan kiinteä palkkio, joka voidaan maksaa järjestävän organisaation toimesta tai koulutukseen osallistuvien kesken jaettuna.

Kiimajoki 409