Tutkimukset ja selvitykset

Maisemasuunnittelu tarvitsee aina vankat perustiedot. Tämän vuoksi tehdään maisemaselvityksiä ja -tutkimuksia eri maisematekijöistä, kuten maaperä, vesisuhteet, kasvillisuus, pienilmasto, kulttuurihistoria, kulutuskestävyys jne. Myös käyttäjatutkimukset ovat usein tarpellisia, esimerkiksi puiston tai retkeilyalueen suunnittelun taustaksi.

Tutkimusten ja selvitysten hinta määritellään useimmiten kokonaisurakkana.